Wictor Eldervik

“Lång är väntan på smälta Allt I sinom tid  Som markfunnen rot i älta Så vacker är sången i vrid Här i not av längtan  Blundar allt i frid”

Two poles are unstable, charred and connected with copper wire or “with a beautiful bond”. be gentle and hang in the wind to bring silence and calmness.

Tagged under: 20